Velkommen

Oslo Zen Buddhist gruppe følger japanske Rinzai Zen tradisjoner, slik det har blitt videreført og undervist av Zen-mester Daiyu Myokyo/Myokyo-ni.

Formålet med gruppen er å gi en mulighet for interesserte til å lære om og å praktisere Zen Buddhisme. Gruppen tilbyr et møtested og praktisk orientert veiledning i Zen-trening.

Det veiledes i zazen (sittende meditasjon), hvordan å praktisere Zen i det daglige, samt i buddhistisk lære. Vi møtes ukentlig, og med jevne mellomrom har vi noe lengre meditasjonsperioder.

Veildening gis av medlem i gruppen som har mer enn 30 års erfaring med praktisk Zen-buddhisme, 22 av disse som elev av Daiyu Myokyo/Myokyo-ni.

Gruppen er tilknyttet The Zen Centre i London og Luton i England.

Interessert? Ta kontakt på oslozenbuddistgruppe@gmail.com