Videre lesning

Anbefalte første bøker:

 • Introducing Buddhism – Myokyo-ni
 • The Zen Way – Irmgard Schloegl (Myokyo-ni)
 • Living Buddhism – Myokyo-ni
 • First steps in Buddhist practice – Tim Blake
 • Fundamentals of Mainstream Buddhism – Eric Cheetham
 • Gentling of the Bull – Myokyo-ni
 • Wisdom of the Zen Masters – Myokyo-ni
 • Discourse on the Inexhaustable Lamp – Torei Daibe Zenji
 • Ceasing of Notions – Soko Morinaga Roshi
 • The Bull and his Herdsman – Zen Master D.R. Otsu Roshi
 • The Golden Age of Zen – Jon Wu

Bøkene kan kjøpes fra Zen Centre London eller gjennom amazon.co.uk.

Se også Zen Traces – Zen Center kvartalstidsskrift

Lenker: