Om oss

Gruppen ble etablert februar 2012. Vi møtes ukentlig til zazen (sittende meditasjon) og veiledning i Zen praksis. Vi holder også lengre zazen-perioder med jevne mellomrom.

For etablerte praktiserende er det også mulighet for deltagelse i Zen Centre i England (London/Luton) aktiviteter – inklusive lengre meditasjonsperioder (sesshins), seminarer mm.

Praktisk

Vi møtes sentralt i Oslo (Fagerborg) i leide lokaler – onsdager fra 1930 – 2100.

For nye interesserte arrangeres det 3 introduksjonsmøter:

  1. Innføring i Zen Buddhisme
  2. Innføring i daglig livs praksis
  3. Innføring i zendo form og i zazen.

De som etter introduksjonsmøtene måtte fatte interesse for Zen praksis – vil så kunne bli invitert til å bli med i Zen gruppen.

Vi deler utgiftene til husleie på antall faste deltagere: For øyeblikket er det kr. 130. Innbetales den 20. i hver måned.

Interessert? Ta kontakt på oslozenbuddistgruppe@gmail.com.