Om zazen

For over 2500 år siden satt Shakyamuni i meditasjon under Bodhi-treet i Bodhgaya, og om morgenen den åttende dagen opplevde han full opplysning. Buddhismen er beskrivelser av veien til denne innsikten.

Sittende meditasjon er kjent som zazen i Zen tradisjonen. Sittestillingen er rolig og avslappet, og uttrykker seg i et samlet og stille hjerte, sinn og kropp. I zazen-praksis holdes kroppen fri for spenning og bevegelse, og det fokuseres på et enkelt punkt for oppmerksomhet – uanstrengt naturlig pust.

Zazen-praksis fører mot en ikke-dualistisk, enhetlig bevissthetstilstand ved en naturlig avstemt balanse av kropp, pust, hjerte og sinn – en tilstand av enhet og en dyp ro kjent som samadhi.

Selv om den er en dyp ro er ikke samadhi en tilstand av passivitet, fravær av bevissthet eller transe. Stillheten i samadhi er levende og dynamisk, springer ut av et sinn og et hjerte som er klart, oppmerksomt og åpent.

I denne bevissthetstilstand sees den vanlige verden i et nytt lys, hvor den vanlige bevissthetens dualistiske syn på verden (jeg og det som ikke er meg) overskrides og den underliggende enhet i alt som finnes oppleves klart.

Hensikten med Zen trening er å vekkes til ”Buddha-naturen” i oss. Denne opplevelsen kalles også kensho, ”å se selv-naturen”, og åpner veien til et liv i frihet.

Dette betyr imidlertid ikke at Zen lukker døren for dem som ikke har så høye mål. En person kan bare starte det stedet hvor hun eller han er på det tidspunktet en velger å begynne å gå Zen veien. Zazen har for eksempel mange fortjenester for dem som søker fysisk og mental velvære. Som det er sagt: ”Zen Veien har ingen hindre; det er tusen ulike veier å komme til den.”

Zen er ikke et system eller en definert tro. Som sådan har den ingen motsetninger til vitenskap, og kan berike livet til de som følger andre religiøse tradisjoner.

Dette kan få det til å høres ut som om Zen ikke har noe klart mål, men det er ikke tilfelle. En er fri til å legge ut på veien og ”se Buddha-naturen i en selv” fra det ståsted en selv ønsker, men den endelige hensikt er den samme: å ”våkne opp” og så hjelpe andre i samsvar med deres behov til selv å vekkes.