Om Zen buddhisme

Zen Buddhisme er en av flere grener i Buddhismen og forankret i Buddhas lære – som er en vei til den opplevelse og erkjennelse Buddha fikk da han ”våknet opp” og så verden direkte slik den er, og ikke fordreid av tanker, meninger, følelser, oppfatninger om den.

Sentralt i Buddhismen er at vi lever med noen grunnleggende feil oppfatninger. Avgjørende blant disse er troen på at vi har et virkelig og varig Ego, et Jeg – som står i sentrum for våre individuelle univers og som lever våre liv.

Zen Buddhismen sier at dette er en mental konstruksjon som deler det som er ett i to – det jeg opplever som meg og det utenfor meg. Dette gjør oss til tilskuere, observatører, kommentatorer til det livet vi lever og blir stående i veien for en direkte opplevelse av verden slik den egentlig er.

En pekepinn mot denne manglende tilgang kan uttrykkes som en følelse av lengsel, uro, at noe mangler. Dette ”noe” søker vi å oppfylle på våre ulike måter som gir lindring, men med tilbakekomst av uro, lengsel og nye tiltak for å svare på denne. Etter Zen Buddhistisk forståelse representerer dette en dypere religiøs/eksistensiell lengsel etter en dypere livsfølelse, etter full kontakt med det store livet.

Zen er en praktisk orientert måte å søke å endre dette. Zen-treningen består i en gradvis nedsliping av Jeg´et, Ego´et, slik at vi igjen evner å se og leve rett på det livet som er og ikke i våre tanker og oppfatninger om det. Dette betegnes som en «drøm» og Zen Buddhismen søker å vekke oss fra den ”drømmen” som utgjør våre liv.

Zen trening består av Zazen (sittende meditasjon), Daglig Livs Praksis (anvendelse i det livet vi lever) og fordypning i Buddhistisk lære.

Zen Buddhismen er ingen religion i vanlig forstand fordi det ikke finnes noe vi inviteres til å tro på og som ikke kan erfares og bekreftes gjennom praksis. Det finnes ikke noe gudsbegrep (Buddha var et menneske som oss), men er en religion i en mer generell forståelse av ordet. Ved å gå Zen veien blir bevisst og evner å leve i en sammenheng som er større en jeg, meg og mitt.

Denne evnen har vi allerede i oss (og derfor sies det ofte at det er ingenting som skal oppnås), men har mistet tilgang. Det kan sammenlignes med en bankkonto som er vår hvor det står en stor formue, men vi har glemt at vi har den og hvordan vi kan hente ut vår rikdom. Zen treningen kan gi oss denne tilgangen.

Zen Buddhismen får sin betydning og relevans ved å gå Zen veien, som mer kan sees på som en endringsprosess gjennom å skaffe oss praktisk og konkret erfaring og finne ut for egen del hva den er. Dette gir en levende erfaringsbasert innsikt i verden ”slik den egentlig er” og vår plass i den.

Zen veien er ikke et annet liv, men en endret holdning til hvordan vi lever livene våre – mer direkte, her og nå og i størst mulig grad hengitt til det vi til enhver tid måtte gjøre. ”Øvelsesarenaen” er livene våre akkurat slik de er. Zen trening er å forstå og øve oss i denne måten å leve livet på.

Et vers en Zen munk laget da han ”våknet” uttrykker dette:

Hvor vidunderlig, hvor mirakuløst!
Jeg bærer vann,
Jeg henter ved.